ARTIKEL
Post – fortfarande mest effektiv

Vi pratar om den digitala världen. Att det är viktigt för företagare att finnas i sociala medier. Värdet av att finnas på Facebook, Twitter, Linkedin och Instagram. Syns du inte så finns du inte. Så är det, men värdet av större än du tror.

Intressanta siffror från Post Nords rapport Mottagarmakt 2014 visar på att svenska folket fortfarande uppskattar direktreklam i brevlådan. 68% öppnar posten så fort de kommer hem från jobbet.

Så mycket som 75% av svenska folket tittar igenom sin direktreklam varje dag. Skickar du ut erbjudande i postlådan är det 86% av svenskarna som agerar på intressanta erbjudanden. Varar 64% av dessa handlar och 44% visar engagemang i sociala medier.

59 % sparar reklamen och intressanta erbjudande för att utnyttja vid ett senare tillfälle. 50% av svenska folket uppger att dem tycker det roligaste är att få reklam och erbjudande i brevlådan. Bara 3% föredrar Facebook.

Utnyttja det tryckta mediet i basen genom direkreklam och komplettera med digitala medier så får du det bästa av två världar.

68% öppnar posten så fort de kommer hem från jobbet.

Källa: Post Nords rapport "Mottagarmakt 2014".