Motorcenter

Med turbofart framåt

Motorcenter ville närma sig sina kunder. Alltså startade samarbetet i utmaningen att kartlägga målgruppen och att hitta rätt kanaler att nå den. Utifrån det byggde vi en strategi för det närmsta året. Strategin som togs fram för bara ett år övergick snart till att istället bli en återkommande strategi på årsbasis. Varje gång strategin förnyas jämförs den med både ursprungliga och uppnådda mål. På det sättet tappar strategin aldrig fotfäste, men slutar heller aldrig utvecklas framåt. Motorcenters magasin, webbdesign, utskick, flaggor och allt annat marknadsföringsmaterial är framtaget i enlighet med den nya grafiska profilen vi gav dem. På hemsidan finns dessutom hela personalen fotograferad och i magasinet finns delar av personalen presenterad; för om ett företag vill närma sig sina kunder måste också kunderna ges möjlighet att närma sig företaget.

Se vad fin hemsida vi gjorde