Nötesjö

Smakfulla möten

På en marknad där upplevelse och känsla är viktigare än något annat stod Nötesjö Wärdshus utan logotyp och tydligt varumärke. Vi började med grunden och genomförde en helhetsanalys av verksamhet, omgivning, konkurrenter och målgrupp. Baserat på resultaten tog vi fram en logotyp som tillförde rätt känsla, nytt marknadsföringsmaterial med tydlig riktning och byggde allt kring det helt nya kommunikationskonceptet "Smakfulla möten". Devisen "Smakfulla möten" började där och då även fungera som riktmärke för hela verksamheten. På bara kort tid lyckades Nötesjö Wärdshus etablera sig som det självklara valet för företagskonferenser kring Malmös flygplats Sturup.