Skurups Sparbank

Helt nytt koncept

Skurups Sparbank behövde höja sin profil och visa sina privatkunder att de var en bank att räkna med. Vi satte upp interna event för att övertyga bankens medarbetare att även om inte alla syns utåt, så är de alla lika viktiga för kunden. Tillsammans med oss gav de sina kunder ett löfte som förverkligades i en omfattande kampanj. Ett löfte om att varje kund skulle få känna sig speciell. Marknadsundersökningar året därpå visade att kampanjen inte bara fyllde sitt syfte, utan att kundnöjdheten dessutom hade ökat mest hos Skurups Sparbank av alla sparbanker i hela Sverige.