top of page

Hållbarhetspolicy

Sting reklambyrå bidrar till hållbar utveckling i vår roll som leverantör av kommunikation genom att föreslå och förespråka hållbara val inom vårt verksamhetsområde för våra kunder. Vår hållbarhetspolicy utgör de riktlinjer vi arbetar efter på lång och kort sikt. Vårt hållbarhetsarbete tar avstamp i FN:s globala mål för hållbar utveckling och fokuserar på de områden vi beräknar kunna göra störst nytta. 
  • Vi ska bidra till en hållbar utveckling genom att arbeta för att uppmärksamma våra kunder på de hållbara val de kan göra i sin kommunikation och hjälpa dem att genom att producera kommunikation i enlighet med dessa. 

  • Vi ska arbeta kontinuerligt för att kartlägga nya områden där vi kan öka vårt bidrag till hållbar utveckling och minska vår egen miljöpåverkan. Vi följer upp, utvärderar och uppdaterar vårt hållbarhetsarbete varje år. 

  •  Vårt interna hållbarhetsarbete ska fokusera på utbildning i hållbarhet inom vårt verksamhetsområde och att minska vår egen miljöpåverkan när vi gör inköp av varor och tjänster. 

  •  Vi ska alltid följa de lagar och krav som vår organisation berörs av. 

bottom of page